De kernpunten van ons geloof komen naar voren in ons logo:

Het kruis staat voor Jezus de Mesias. Het kruis is het bekendste symbool van het christelijk geloof. Jezus stierf voor ons aan het kruis, maar stond ook op uit de dood. Daarmee maakte Hij persoonlijk contact met God de Vader voor ons mogelijk.

Het wasvat staat voor Jezus de Heiligmaker. Jezus wil ons vooral van binnen, in ons hart, schoonwassen van wat besmeurd is geraakt. Hij schenkt  de Heilige Geest om te leven zoals het bedoeld is.

De oliekan staat voor Jezus de Heelmeester. Jezus ging met mensen in gesprek en doorzag hun nood. Hij genas een aantal mensen en zegende velen met vrede en herstel.

De kroon staat voor Jezus de Koning. Jezus gebruikt Zijn macht om mensen goed te doen. Hij wil onze persoonlijke Koning zijn en Hij zal terugkomen naar de aarde als Vredevorst.

De wereldbol staat voor Gods liefde voor de wereld. Jezus liet zien hoe Hij mensen van allerlei aard respecteerde, hielp en vertelde over God. Hij nodigt ons uit dat voort te zetten, dichtbij en ver weg.

 

Volgende Pagina